Arkitekt Hans Berg stiftede TEAM OPTIMA i 1988.

I de første år med mange bestil-linger på tegninger af lejligheder og villaer var der tilknyttet free-lance konsulenter til opmålings- og tegningsopgaver.

Med vor specialisering i erhvervs- og liebhaverejendomme er op-gaverne blevet færre, men langt mere omfattende og krævende.

Vore kunder vil derfor i dag blive betjent af Hans Berg i løsningen af samtlige opgaver og vil dermed kunne udnytte mere end 40 års erfaring på området.

 

 

 

     

TILBAGE TIL FORSIDEN

Allerede i 1969, hvor tanken om ejerlejligheder var kommet til Danmark, så TEAM OPTIMA's stifter, arkitekt Hans Berg, behovet for at vise en køber, hvordan lejligheden var indrettet.

Med primitive måleredskaber, en tuschpen og en tegnemaskine blev tegningerne fremstillet og mangfoldiggjort på en off-set printer, hvorefter tegningen blev vedhæftet den maskinskrevne salgsopstilling til stor glæde for køberne.

Enkelt, men effektivt. Men ingen ejendomsmæglere tog idéen op og i de følgende næsten 20 år bestod lejlighedernes markedsføring alene af et facadebillede i en rubrikannonce i søndagsavisen.

I 1988 etableredes TEAM OPTIMA som en selvstændig virksomhed med det formål at udbrede plantegningen som en generel del af ejendomsmæglernes salgsmateriale. Nu var værktøjerne blevet til en elektronisk afstandsmåler og en computer.

Inden længe voksede efterspørgslen efter tegninger eksplosivt, og snart blev plantegningen til et køberkrav.

Efter en hektisk årrække med vel mere end 50.000 tegninger af lejligheder og villaer valgte TEAM OPTIMA  herefter udelukkende at beskæftige sig med erhvervsejendomme og liebhaverboliger, hvor der stilles helt anderledes store krav til tegningens fagmæssige udførelse og anvendelsesmuligheder.

Vi kan med taknemmelighed notere, at vore kunder - der er blandt Danmarks førende på hver deres felt - viser os den tillid at benytte vor ekspertise som en fast rutine ved udlejning og salg.

Vore kunder er sikret en fagmæssig korrekt opmåling og målfaste og professionelt udførte plantegninger, som ud over en stor informativ værdi senere vil kunne anvendes som grundlag for nøjagtig arealberegning og projektering i CAD-format.